Okolí - doporučujeme

200 metrů od penzionu se nachází městská plovárna.

https://adresar.luhacovice.cz/detail/mestska-plovarna-luhacovice-92

3 km od penzionu je přehrada i s venkovním koupalištěm Duha. Přehrada poskytuje mnoho sportovního vyžití. Je zde půjčovna koloběžek nebo šlapadel.  

https://www.luhacovice.cz/3481-prehrada


Kolonáda je vzdálena 1 km od našeho penzionu.

Tipy na výlety do okolí

Uherský Brod (12 km)

Královské město z 13. století s dochovanými hradbami. K památkám patří radnice, barokní farní kostel s věží, dominikánský kostel přestavěný ze starší gotické stavby a barokní kašna na náměstí. Město je spjato s osobností světového pedagoga J. A. Komenského (l592 - 1670). V místním muzeu nazvaném jeho jménem je stálá výstava o jeho životě. Rodiny s dětmi ocení moderní aquapark Delfín.

Bojkovice (13 km) pokračování Mikulčin vrch (25 km)

Leží v CHKO Bílé Karpaty. Najdete zde zámek Nový Světlov, původně gotický hrad. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu, počátkem století v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sochami.

Slavičín (14 km)

Patří k nejstarším osadám tohoto regionu. Dominantami města jsou barokní zámek z roku 1750 s anglickým parkem, postavený na místě staré gotické tvrze - (nepřístupný). Původně gotický kostel sv. Vojtěcha ze 13. století byl po požáru v 18. století přestavěn v barokním stylu. V městském muzeu se mimo jiné nachází expozice připomínající leteckou bitvu z roku 1944. Ve Slavičíně se nachází lesopark s dřevěnými sochami.

Vlčnov (18 km), pokračování Hluk (24 km)

Typická slovácká obec byla poprvé zmíněna k roku 1264, zmínka o faře je z roku 1373. V obci bývala tvrz a opevněný, původně got. kostel. Zachoval se z něj pouze portál pod věží. Dnešní kostel sv. Jakuba Staršího je z roku 1779. V obci jsou vinice a vinné sklepy. Udržuji se zde lidové tradice, proslulá je jízda králů na konci května. O 6 km dále leží Hluk se stejnou krojovanou tradicí a s tvrzí ze 16. století, v níž je stylová restaurace a vinárna.

Vizovice (20 km)

Jednou z pozoruhodností města je barokní zámek proslulý bohatými interiéry a obrazárnou s díly nizozemského malířství. Vizovice jsou známy také výrobou pálenek. První pálenice se připomíná v roce 1603. Pozdější průmyslová výroba slivovice byla spojena především s obchodní značkou R. Jelínek, v jehož areálu se koná mnoho festivalů a kulturních akcí např. Trnkobraní. Další specialitou tohoto města je výroba figurálního vizovického pečiva. Vizovický farní kostel sv. Vavřince pochází z roku 1792. Na katastru Vizovic je 5 chráněných sirných pramenů, které byly v minulosti využívány k léčebným účelům.

Tipy na výlety do vzdálenosti 40 km

Zlín (23 km)

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1894, kdy vznikla obuvnická firma rodiny Baťových. Zlín se stal moderním městským centrem, které se chlubí nejen významnou architekturou, ale i bohatým kulturním životem. Za návštěvu stojí Baťův institut, 21. správní budova baťových závodů, známý zlínský mrakodrap, městský prohlídkový okruh s budovou radnice, kostelem Svatých Filipa a Jakuba, areál Baťových závodů. Již dlouholetou historii má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Příznivcům motorizmu se Zlín spojí s automobilovou soutěží Barum rally.

Valašské Klobouky (25 km)

Středisko turistiky na rozhraní Vizovických vrchů a Bílých Karpat. Na náměstí upoutá pozornost barokní radnice, která dnes slouží jako muzeum. Před radnicí je vidět pranýř, jeden z nejstarších dochovaných na našem území, a za ním mariánský sloup z roku 1762. Za návštěvu stojí i barokní děkanský chrám z 18. století. V prosinci ožívá město vyhlášeným jarmarkem.

Uherské Hradiště (33 km)

Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Dochovala se řada zajímavých historických památek, k nimž bezpochyby patří pozdně gotická radnice z 15. století, morový sloup z roku 1721, františkánský klášter, jezuitský kostel a špitální kaple sv. Alžběty z 15. století. Ve městě se nachází Slovácké muzeum.

Hrad Lukov (35 km)

Obec leží v malebně zvlněné krajině pod hradem Lukovem, jedním z nejstarších hradů (zřícenina). Lukov je výchozím bodem turistických tras i cyklistických tras Hostýnskými vrchy.

ZOO Lešná (35 km)

Areál nazývaný Lešná je spjat s rakouskou šlechtou Seilernů. Dnešní ZOO zůstává stále krásným bioparkem s největší sbírkou ptáků v ČR, ale i mnoha jinými neméně zajímavými např. gorilami, lachtany, žirafami či tučňáky. Zachován zůstal i chov koní - lipicánů. Kouzelnou atmosféru tvoří především rozsáhlý zámecký park, přecházející v lesopark s četnými rybníčky a vodními nádržemi. Zámek Lešná - nachází se v areálu zoologické zahrady Lešná. Nádherné interiéry zámku doplněné bohatými orientálními sbírkami přitahují dnes tisíce návštěvníků.

Poutní kostel Štípa (32 km)

Obec Kostelec-Štípa leží nedaleko města Zlína. V obci je kostel Panny Marie z let 1759 - 1765. V letech 1858 - 1860 zde byl postaven kamenný větrný mlýn holandského typu. Mlýn sloužil okolním obcím až do druhé světové války. Potom byl Němci zapečetěn. Po válce, v roce 1947 ho chtěl majitel p. Kovář dokonce zbořit a materiál použít na opravu svého domu poškozeného válkou. Naštěstí k tomu nedošlo. Mlýn dlouho chátral. Památkáři vyměnili původní doškovou střechu za šindelovou a celou budovu omítli. Dnes patří mlýn opět rodině Kovářů. Mlýn je spíše menší. Průměr válcové stavby je 6 m a výška 8,1 m.

Hrad Malenovice (32 km)

Ojedinělý hrad s plášťovou zdí. V současné době zde můžete shlédnout ojedinělou expozici 150 zoologických exponátů s názvem Zvířata na Zemi a člověk. Ke stavebním památkám patří budova fary, kostel sv. Mikuláše a také budova radnice.

Strání-Květná (34 km)

Leží ve střední části Bílých Karpat. Obec je poprvé zmiňována roku 1358 jako městečko s tvrzí a farou. Tvrz byla zbořena a v 17. století zanikla. Kostel povýšení sv. Kříže byl roku 1760 rozšířen a roku 1953 renovován. Památkou lidové architektury je dům čp. 86 a stodoly domů 85, 86, 115 a 117. Lichtenšteinové založili roku 1763 sklárnu, kolem které vyrostla obec Květná, dnes součást Strání.

Velehrad (38 km), pokračování Tupesy (41 km)

Vznik a vývoj poutního místa Velehradu souvisí se založením pozdně románského cisterciáckého kláštera. Klášter patřil k našim nejbohatším klášterům. V polovině 19. století proběhly úpravy a menší přestavby v souvislosti s oslavami tisícileté cyrilometodějské mise. Od roku 1927 má chrám titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). Roku 1990 Velehrad navštívil také papež Jan Pavel II. Mimo areál stojí kaple Cyrilka ze 13. století, na kamenném mostě najdeme barokní sochy Schweigela z konce 18. století. Tupesy jsou malou vesnicí, v níž se počátky hrnčířské výroby datují již od 9. století. Ve vsi je Památník keramiky, který podává doklad o zdejším hrnčířském umění v minulosti i v současnosti.

Veselí nad Moravou (39 km)

Pro cestovní ruch je v poslední době zajímavý zprovozněný Baťův kanál na řece Moravě, po kterém je možné plout vypůjčenými motorovými čluny. V městském muzeu je stálá expozice věnovaná historii a současnosti Baťova kanálu, okolní flóře, fauně a národopisu.

Baťův kanál (39 km)

Turistická vodní cesta s možností individuálních i skupinových plaveb.